Zaproszenie

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, które chciałyby nas wesprzeć w naszych poszukiwaniach badawczych i podzielić się z nami informacjami na temat tego, kto, gdzie i jakie nowe działania kulturalne podejmuje. Badania nasze są możliwe tylko przy Państwa pomocy! To Państwo znacie liderów i animatorów, społeczników i twórców, organizatorów i wolontariuszy oraz różne grupy mieszkańców – od nieformalnych, (koleżeńskich, sąsiedzkich) do stowarzyszeń działających na rzecz społeczności lokalnej. Dlatego bardzo liczymy na informacje o wszelkich inicjatywach, które wyróżniają Wasze gminy. Uprzejmie prosimy o takie informacje z równoczesnym podaniem danych niezbędnych do nawiązania z nimi kontaktów, a także o krótką informację o rodzaju charakterystycznej dla nich aktywności. Jednocześnie dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły nas w naszych poszukiwaniach i dostarczyły nam wielu cennych informacji wypełniając ankiety oraz poświęcając swój czas na rozmowy z nami.

Poniżej znajdziecie Państwo ankietę, którą należy wypełnić i wysłać do nas. W ten sposób informacja o Waszych inicjatywach znajdzie się na Mapie inicjatyw kulturalnych w województwie lubuskim.

Prosimy o wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej i przesłanie jej na adres koordynatorki projektu s.slowinska@ips.uz.zgora.pl