Dane kontaktowe

Projekt „Inicjatywy i ludzie w kulturze lubuskiej – nowe przestrzenie”
Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Zakład Animacji Kultury i Andragogiki
Al. Wojska Polskiego 86
65-077 Zielona Góra

e-mail: INICJATYWYiLUDZIE@wpsnz.uz.zgora.pl

Koordynator projektu:Sylwia Słowińska
s.slowinska@ips.uz.zgora.pl

Lokalizacja