Mapa

Mapa inicjatyw kulturalnych „Nowe przestrzenie w kulturze lubuskiej” powstała w oparciu o informacje o działalności ulokowanej poza ramami tradycyjnych instytucji kultury, zebrane w drodze:

  • • ankiet on-line wypełnianych przez przedstawicieli urzędów gmin i starostw w województwie, przez pracowników instytucji kultury w gminach, przez tzw. ekspertów, czyli osoby zorientowane w kwestii aktywności społeczno-kulturalnej w danym środowisku;
  • • analiz stron internetowych instytucji kultury, urzędów gmin i starostw, bazy danych NGO.

Wszelkie inicjatywy kulturalne (usytuowane poza formalnymi ramami tradycyjnych instytucji kultury), które zidentyfikowano dzięki ankietom i analizom zasobów internetowych, zostały umieszczone na mapie w zakładace "Inicjatywy w poszczegónych gminach". Spośród nich wyłonione zostały inicjatywy uznane za "nowe". Mogą być one nowe w sensie temporalnym (powstały po 1999 roku, czyli po utworzeniu województwa lubuskiego) i/lub w sensie merytorycznym (nowe w danym czasie, w danym środowisku). Dodatkowo 21 inicjatyw, które zostały uznane za najbardziej interesujące wśród „nowych”, wybrano do szerszego opisu i wyróżniono na mapie.

Chcemy zaznaczyć, iż mapę „nowych” inicjatyw w kulturze lubuskiej traktujemy jako twór „żywy”, otwarty, elastyczny i zmienny, tak jak zmienne i często ulotne są badane przez nas działania. Konstruowanie jej, uzupełnianie i aktualizowanie będzie kontynuowane po zakończeniu projektu badawczego dofinansowanego ze środków MKIDN „Inicjatywy i ludzie w kulturze lubuskiej – nowe przestrzenie”, które nastąpiło 31.12.2012. Naszą ideą jest, by mieszkańcy naszego województwa współtworzyli tę mapę, dlatego zachęcamy do przesyłania nam informacji na temat ciekawych inicjatyw w Państwa środowisku (zaproszenie/ankieta).